ความเห็น 269983

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ดีดีดี
IP: xxx.0.0.65
เขียนเมื่อ 
THANK     YOU   VERY  MUCH