ความเห็น 2691478

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะพี่นน...เพื่อนร่วมทาง

ค่ะ ร่วมแรงใจ คิด ใช้ กันเอง.....เพื่อชุมชนเอง

เรียนรู้เมื่อลงมือทำ จะรับมือกับผลที่ตามมาอย่างไร ต่อไป

.....เมื่อไหร่จะได้พบกันอีกน้า