ความเห็น 2681584

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

ท่านลุงบัง 

Blank

เป็นเครือข่ายเป็นเพื่อนกันอยู่แล้ว

รัฐก็ต้องจริงใจ...ไม่หลอก

แล้วมาแก้ไขร่วมกัน....นำสิ่งดี ๆ สู่ชุมชน

ขอบคุณนะคะ