ความเห็น 2681582

(เก็บตก) ร่างยุทธศาสตร์ช่องปากชาติ : สร้างเสริมความเข้มแข็งของประชาชนและภาคีเครือข่าย

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณ  คุณ

Blank

มากค่ะ

จะรีบแจ้งความเห็นให้ทางกรรมการร่างทราบค่ะ  ยังจะมีขั้นตอน Public hearing  อีกนะคะ

พออ่านอีกที  น่ากลัวจริงค่ะ  เหมือนจะไปใช้ทรัพยากรชุมชนมากที่สุดจริง ๆ

ทั้ง ๆ ที่ตอนคิด  หมายถึง  หากมีการใช้ทรัพยากร  พยายามใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วในชุมชน  ไม่ว่าจะภูมิปัญญา  หรือทรัพยากรที่จับต้องได้   ไม่ได้มีเจตนาจะไปใช้อย่างทำลายนะคะ

ขอบคุณคำ...ใช้ทรัพยากร...ดีที่สุด  อาจหมายรวม  คุุ้มค่าที่สุด

ขอบคุณจริง ๆ ค่ะ