ความเห็น 2681535

JJ2012V8_2 ๗ จุด วันหยุดเดือนแห่งแม่

เขียนเมื่อ 

สำหรับผม ๑.จุดเริ่มต้น นั้นเริ่มแล้ว ระหว่างนั้นก็

 ยืน......หยุด.....คิด.....เรียนรู้.......ผสมผสานแล้ว โดดมาที่

๕.จุดเปลี่ยน แล้วอาจจะโดดไปที่

๗. จุดสุดท้าย ที่ทุกคนบอกไม่อยากให้เกิด แต่เรากลับไปทำให้มัน "เริ่ม" เอง

สรุปคือ งวดนี้ ๑-๕-๗ ครับ อาาจารย์