ความเห็น 26802

หายไปไหน B2B

JJ
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

  

เรียน ท่านประธานเครือข่าย KFCจังหวัดพิจิตร

 "นามสิงห์ป่าสัก

   รักการพัฒนา

     พาชาติเจริญ

       เพลิดเพลินเขียน Blog

         สังเคราะห์ผลงาน

           เล่าขาน ลิขิต

             เป็นมิตรถาวร

                เอื้ออาทรเครือข่าย

                  ขยายภูมิปัญญา

                     พัฒนาชาว ไทย"