ความเห็น 2679109

JJ2012V8_2 ๗ จุด วันหยุดเดือนแห่งแม่

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านผู้เฒ่า

  • จุดได้คิดและจุดคิดได้
  • หากทำให้เกิด จุดเปลี่ยน
  • ชีวิต ย่อมดีขึ้น 
  • ไม่นิ่งกับที่ ที่จุดยืน จุดเริ่มต้น ณ จุดเดิม ครับ