ความเห็น


สวัสดีค่ะอาจารย์

พระคุณเจ้า ป.อ.ปยุตฺโต เคยบรรยายประมาณว่า การศึกษาควรสร้างเด็กให้มีปฏิสัมภิทา 4 เพื่อให้นอกจากจะมีปัญญาเฉียบแหลม เข้าใจทั้งหัวข้อ ทั้งใจความ สามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้แล้ว ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย

"การนำเอาเทคโนโลยีการศึกษามาใช้โดยคำนึงถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์เชิงการเรียนรู้ของครูกับผู้เรียน รวมทั้งการสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับแหล่งการเรียนรู้เพื่อมีประสบการณ์อันกว้างขวางต่อโลกแห่งการเรียนรู้ โดยไม่ขาดจากการที่จะมีครูและกัลยาณมิตรทางการเรียนรู้ ได้คอยเป็นสภาพแวดล้อมกล่อมเกลา ให้ได้ความเติบโตงอกงามของชีวิตจิตใจไปด้วย เป็นสิ่งที่ต้องเห็นและมีวิธีคิดในการกำหนดรู้ด้วยปัญญาให้แยบคายมากทีเดียว"

อ่านบทความท่อนนี้แล้ว เห็นความเชื่อมโยงถึงกันเลยค่ะ

อาจารย์คงสบายดีนะคะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี