ความเห็น 267129

ความแตกต่างระหว่าง "ข้อมูล" และ "สารสนเทศ"

ธีรวัต
IP: xxx.120.197.126
เขียนเมื่อ 
ชอบคุณเน้อ