ความเห็น 2667050

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณค่ะคุณSomsriBlank ลิขสิทธิ์คุ้มครองผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ยิ่งในกรณีที่ผู้สร้างสรรค์งานเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แล้ว หากต้องทำงานวิจัย/วิทยานิพนธ์สักเรื่องหนึ่ง ล้วนแต่ใช้ความอุตสาหะวิริยะและความคิดสร้างสรรค์ค่ะ กฎหมายจึงต้องค้มครองค่ะ