ความเห็น 2667048

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 
  • ประเด็นที่ท่านชัด บุญญา Blank ยกมาเป็นสาระสำคัญทีเดียวเลยค่ะ บางท่านยังเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่ ส่วนหนึ่งมาจากกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญามีหลายตัว เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และแตะละตัวบทกฎหมายก็จะมีความเหมือนและต่างเหลื่อมล้ำกันอยู่ค่ะ 
  • ขอบคุณท่านมากค่ะที่กรุณาแวะมาเยี่ยมเยียน