ความเห็น 2664998

ลิขสิทธิ์งานวรรณกรรม

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์ ใช้ ipad พิมพ์ ยังไม่ได้ซื้อ keyboard มาใช้ พิมพ์ไม่ค่อยถนัดค่ะ  แต่พอดีมีประเด็นอยากตอบในโอกาสแรกก่อนค่ะ
  • ประเด็นที่ว่าคือลิขสิทธิ์ไม่ต้องจดทะเบียนนะคะ ลิขสิทธิ์คุ้มครองงานสร้างสรรค์ที่เป็นการแสดงออกซึ่งความคิดและเป็นความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง กฎหมายคุ้มครองโดยอัตโนมัติ 
  • กรณีภาพถ่าย ไม่ได้ถ่ายเองต้องอ้างแหล่งที่มาด้วยค่ะ เว้นแต่หาแหล่งอ้างอิงไม่ได้ กับอีกกรณีหนึ่งคือขออนุญาตเจ้าของลืขสิทธิ์แล้ว
  • ส่วนกรณีผลงานของนักปราชญ์อาจจะเป็นเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งต้องจดทะเบียนค่ะ และกรณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่สืบทอดกันมาอาจจะมีความคาบเกี่ยวกับกฎหมายสิทธิบัตร และสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาเหมือนกัน แต่จะมีความแตกต่างกันในรายละเอียด ดังนั้นลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จะขอทะยอยให้ข้อมูลในโอกาสต่อไปค่ะ