ความเห็น 2654728

KM : ค้นหาปัญหาและความต้องการเกษตรกร (๑)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ คุณน้องหนุ่มร้อยเกาะ

          งบพัฒนาจังหวัดครับ กลุ่มยุทธฯ ทำในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาและความต้องการครับ