ความเห็น 2653162

ความงามของแหลมสมิหลา

คิดถึงแหลมสมิหลา คิดถึงเก้าเส้ง คิดถึง ม.ทักษิณ

คิดถึงของกินที่ถนนนางงาม  คิดถึงบ้านที่ถนนนครใน

คิดถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่สงขลา คิดถึงมาก ๆ ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะอาจารย์จัน