ความเห็น 26447

การบริหารความขัดแย้ง (2)

รศ.ดร.สมบัติ นพรัก
IP: xxx.28.21.4
เขียนเมื่อ 

เรียน อ.หนึ่ง

เห็นด้วยครับ  ขอบคุณครับ