ความเห็น 2643780

KM : ค้นหาปัญหาและความต้องการเกษตรกร (๓)

เขียนเมื่อ 
  • เพื่อน วีระ คมวิลาศ
  • รูปหายไปไหนแล้ว
  • หนมจีน หลายคนชอบ ได้กินผักเยอะ ๆ
  • สำหรับผมกันหนมจีนเป็นเครื่องมือในการกินผักครับ
  • คิดถีง..