ความเห็น 2618373

พรบ 8% คือโชคร้ายของ ครูที่ได้ คศ3 หลัง1เมษายน54(เงินหาย4ุ000-15ุ000บาทต่อเดือน)

นายธีรภัทร บัวเขียว
IP: xxx.53.150.119
เขียนเมื่อ 

อยากถามว่าผมได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ในวันที่1เม.ย.54 พอดี แล้วผมจะมีคำสั่งปรับอัตราเงินเดือนใหม่เป็นเท่าไหร่แน่ครับ(อ้างถึงคำสั่งของ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ คธ 0206.7/ว 17 ลงวันที่ 23 กัยายน 2554ตามรายละเอียดข้อที่ 5)คือให้แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะก่อน การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ายพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 (ช่วยด้วยครับอยากทราบคำตอบที่สามารถเข้าใจได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์และสบายใจ ..ขอบคุณล่วงหน้าครับ)