ความเห็น 2618314

พรบ 8% คือโชคร้ายของ ครูที่ได้ คศ3 หลัง1เมษายน54(เงินหาย4ุ000-15ุ000บาทต่อเดือน)

เขียนเมื่อ 

ไม่ใช่ว่าจะเป็นคศ3 รุ่นใหม่ รุ่นเก่าที่ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมาายน 2555 ิโดน หมด ครับ น่าจะงายไป ราว 2500-8000 ต่ิอเดือน

2500 คือคนที่เงินเดือนไม่ตัน แต่ถ้าเงินเดือนตันสัก 8 ปี จะหาย ถึง 10000 บาทครับ