ความเห็น 259858

ชาวบ้านไม่ได้ตั้งใจสอนมวย แต่ทำให้เราเป็นมวย

เขียนเมื่อ 
สิ่งที่เรารู้...แต่ชาวบ้านไม่รู้...สิ่งที่เราไม่รู้แต่ชาวบ้านรู้....