ความเห็น 2596946

โครงร่าง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความผาสุกของผู้สูงอายุในครอบครัวสามวัย ฉบับบแก้ไข

อรกมล
IP: xxx.87.26.24
เขียนเมื่อ 

กำลังศึกษาเรื่องความผาสุกแต่เป็นในผู้ป่วยมะเร็ง  อ.มีคำแนะนำหรือแหล่งที่มีแบบประเมินให้บ้างไหมคะ  ขอบพระคุณล่วงหน้าคะ