ความเห็น 2590588

ดอกบัวสี่เหล่า

เขียนเมื่อ 

พระพุทธเจ้าทรงเปรียบเปรยมนุษย์ไว้ถูกต้องดีมากเลย คนเราก็เหมือนดอกบัว 4 เหล่าที่ค่อยๆทะยอยบานเมื่อได้รับแสงสว่างเหมือนมนุษย์ที่ได้ฟังคำสั่งสอนก็จะค่อยๆรู้ค่อยเข้าใจไปทีละน้อยจนในที่สุดก็สามารถฉลาดได้ แต่...เอ..แล้วอย่างพี่จะเป็นเหล่าที่เท่าไรดี

เหล่าที่ 1 คงจะไม่ได้แน่ เหล่า 2 ก็คงจะไม่ได้อีก เหล่า 3 ก็ไม่มีสิทธิ์ แล้าเหล่าที่ 4 ละ ก็คงยาก ว้า..กลุ้มใจจังเหล่าไหนดี ?