ความเห็น 2586321

ดอกบัวสี่เหล่า

เขียนเมื่อ 

เป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์และสอนใจดีมากค่ะ

ถ้าเราเอามาจากที่อื่น ควรใส่ที่มาด้วยนะคะ เพราะจะเป็นการให้เกียรติแก่เจ้าของงานและช่วยให้ผู้สนใจติดตามไปอ่านเพิ่มได้ค่ะ