ความเห็น 2580767

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ

กำลังหาต้นไม้มาลงอีกอยู่พอดี น่าสนใจมาก ทั้งประโยชน์และความเชื่อ