ความเห็น 2578719

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

เขียนเมื่อ 

ปี้ดาเจ้า มาดูต้นไม้มงคล ที่บ้านป๋ามีขี้เหล็ก แต่ไม่หวาน อิ อิ :)

ที่บ้านเห็ด คู่รักวัยดึกปลูกขนุนไว้ตั้ง ๒ ต้นงามๆ แต่ปูมือร้อนเจ้า