ความเห็น 2578530

ต้นไม้มงคลนาม ๙ ชนิดของไทยเรา มีเป็นไม้หรือปลูกเป็นต้นไม้ดีต่อตัวเอง ครอบครัว บ้าน อาคาร สถานที ฯ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณเรื่องราว ดีๆ สวยๆ ของตันไม้

ดูแล้วที่บ้านผม มี 1 ใน 9 คือ ขนุน ครับ

แต่ตอนนี้ หลองข้าว หน้าบ้าน ดอกฝ้ายคำ เริ่มๆ เหลืองอร่าม แล้ว

ปีหนึ่ง จะออกดอก หน้าหนาว ครั้งเดียว