ความเห็น 2552006

เครื่องดนตรีไทย

สมชาย จ.มหาสารคาม
IP: xxx.26.184.21
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ อ. สมเกียรติ รบกวนอาจารย์ขอโน้ตขลุ่ยเพลงขึ้นพลับพลา 2 ชั้น (ทางเก็บด้วยครับ)