ความเห็น 2550

"เมื่อไหร่จะมีปัจจัยทางด้านต่างๆถึงเด็กพิเศษอย่างเพียงพอเสียที"

ประไพ สิทธิเลศ
IP: xxx.170.161.250
เขียนเมื่อ 

รายงานมีสาระอยู่ในระดับดีมาก ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์มาก

แต่การออกแบบหน้าเพจยังต้องได้รับการพัฒนาให้ดูแล้วกระตุ้น

ความสนใจ  ควรมีข้อความนำที่สวยงานและน่าสนใจติดตามอ่านต่อ จะทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  ควรใช้เวบ gotoknow บ่อยๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับบุคคลอื่น ๆ ด้วย

ให้สมัครเข้าชุมชน inclusive1  และ gotoknow.org/bangkoknode