ความเห็น 2546

ครูคอมพิวเตอร์พาเที่ยว

จรินทร
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

  อยากให้อ.หนึ่งช่วยแนะนำปาล์มรุ่นดี ๆ ให้ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพสักเครื่องน่ะค่ะ  เพราะท่านยังใช้สมุดนัดหมายเล่มใหญ่ ๆ อยู่เลย (เหมือนแผนที่ประเทศไทย)   แถมซื้อให้ลูกน้องทุกคนเหมือนท่านอีก  

  ดังนั้น... เพื่อที่ท่านจะได้มีเรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มอีกหนึ่งเรื่อง  และเผื่อว่าท่านจะซื้อแจกลูกน้องอีกคนละเครื่อง    ก็ขอรบกวนอ.หนึ่ง ด้วยนะคะ