ความเห็น 2545501

แท่งเงินเดือนครูล่าสุด 2553 หลังจาก พรบ.ครู ผ่านสภา

เขียนเมื่อ 

ให้ดูที่บันทึกล่าสุด( คลิกสารบันดู) จะเป็นเงินเดือนปัจจุบัน