ความเห็น 2525852

เรื่องที่ 1 กรอบแนวคิดในการศึกษาภาวะผู้นำ

sutad jantasin
IP: xxx.25.176.169
เขียนเมื่อ 

ท่านมีรายละเอียดเกี่ยวกับทฤษฎีภาวะผู้นำแบบบูรณาการหรือไม่ถ้ามีขอความอนุเคราะห์ส่งให้ด้วยนะครับ