ความเห็น 2521479

ไปเปิดบ้าน KM กันเถอะ (5) เปิดบ้าน KM ... ดู KM ของแท้

เขียนเมื่อ 

สารภาพว่า ไม่เคยรู้จัก KM แต่ชอบประโยคนี้มากคะ 

ไม่ต้องสนใจ ทฤษฎี KM มากนัก ... วันนี้ จะเป็นการเรียนรู้จากของจริง เป็นการเรียนรู้ที่ต้องก้าวข้ามทฤษฎีไป แล้วค่อยเอาทฤษฎีมาเติม ทฤษฎีเป็นสิ่งที่จะมาเติมเต็มภายหลัง