ความเห็น 2511457

นโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ

นางปภัสร์สิตา อภืวัฒน์วณืชกุล
IP: xxx.49.225.248
เขียนเมื่อ 

กรณีวังน้ำเขียวที่โคราช มีผลกระทบต่อสี่งแวดล้อม ชุมชนขัดแย้งกันเอง มีแรงงานเคลื่อนย้าย ปัญหาเยอะ ส่งผลต่อสุขภาพคนที่อยู่ในชุมชน คนเลื่อนย้ายเข้ามาทำงาน นักท่องเที่ยวอย่างไร......