ความเห็น


สวัสดีครับอาจารย์ ดร.วสะ บูรพาเดชะ

ยังมีหนังสือ พุทธวิธีในการสอน ที่เขียนโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

อีกเล่มหนึ่งนะครับ(ผู้เขียนอีกท่านหนึ่ง) ถ้าอาจารย์สนใจ

ผมไม่เก่งภาษาต่างประเทศ มีความนิยมชมชอบการเขียนของอาจารย์มาก

ที่มีการเทียบเคียงทฤษฎีของตะวันตก(ต่างประเทศ)เข้ากับทฤษฏีของตะวันออกได้ตามหลักที่ได้ศึกษามา

ขอบคุณสำหรับความรู้ที่นำมาเผยแผ่(ทางศาสนาใช้)และถ่ายทอดสู่สังคมแห่งการเรียนรู้นะครับ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี