ความเห็น 25061

ทางกลับคือการเดินทางต่อ (3)

เทียมพบ
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 
ผมอยากให้พี่ไอศูรย์ลองนำเสนอตาราง SWOT ของการที่พี่ได้ไปฟังอภิปรายของพรรคประชาธิปัตย์  และกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย  เพื่อว่าคนที่ได้อ่าน Blog  นี้จะได้ความรู้เพิ่มเติม  และจะได้เกิดสัมมาทิฐิ  และจะได้นำไปใช้ในชีวิตด้วย