ความเห็น 2493928

ประชุมสัมมนาตามโครงการพัฒนาและฝึกอบรมบรรณารักษ์...

เขียนเมื่อ 

สร้างเสริมเติมเต็มความรู้ให้กับบรรณารักษ์ งานนี้ชาวประชาน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าที่เป็น