ความเห็น 2488376

ทำบุญหลายวัด...ด้วยศรัทธา

เขียนเมื่อ 

ปี้กีร์เจ้า

อนุโมทนาบุญ ตวยเน้อเจ้า ไปไกลถึงลำปู๊น ลำปูน เลยน่ะเจ้า

กำลังเพ่งมองว่า วัดแถวบ้านปี้กี๊ร์อยู่ต. แม่ ... หนอคะ

เพิ่งเคยเห็นพระพุทธรูป ที่มีพักตร์อวบอิ่ม เป็นเอกลักษณ์มากๆ เจ้า