ความเห็น 2488224

จุฑามาศ ทาหว่างกัน ศึกษาศาสตร์

ถึงไม่เก่ง แต่ใจเกินร้อย
IP: xxx.230.197.37
เขียนเมื่อ 

ความรู้ทั้งงั่น