ความเห็น 2485332

การเรียนรู้จาก "ช้อน"

เขียนเมื่อ 

นำเข้าสู่บทเรียนโดยใช้ช้อน จบลงด้วยการพัฒนาสมรรถนะของติวเตอร์

น่าสนใจดีนะคะ