ความเห็น 2485267

การเรียนรู้จาก "ช้อน"

เขียนเมื่อ 

ช่างเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มองผ่านเลยมานาน

ถ้าไม่มีช้อนเราคงเหมือนคนเก่าคนก่อน