ความเห็น 2479834

ดอกไม้บานในสวน

เขียนเมื่อ 
  • สวัสดีค่ะคุณแดง
  • ไม่ได้แลกเปลี่ยนกันนานแล้วนะคะ
  •  ยังคงเอกลักษณ์ กล้วยไม้สวยงามไว้
  • โบราณว่าท่านใดปลูกกล้วยไม้ได้งาม ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีจิตใจงาม และเยือกเย็น
  • พรุ่งนี้อย่าลืมไปลงคะแนนเลือกตั้งพาคนดีเข้าสภา
  • ขอบคุณค่ะ