ความเห็น 2457885

81. ชีวิตเล็กๆในพงไพร "อิสรภาพที่ไร้กรอบแต่ไม่ไร้คุณค่า"

เขียนเมื่อ 

ความสุขจากการมีอิสรภาพของธรรมชาติจากมุมมองของน้องหนูรี

เห็นแล้วมีความสุขจังเลยค่ะ.....

ธรรมชาติกับชีวิต