ความเห็น 2456277

จากรายการสปันจ์ฉลาดสุดสุด... สู่กิจกรรมการกระตุ้นให้เด็กคิด เด็กตอบในห้องเรียน

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า 

  •    ขอบพระคุณค่ะ  (ย้ำจริงๆ กับความเป็นจริงแห่งสังขารนี่)

 

 

ขอบคุณดอกไม้จาก

Ico24 พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ทิวาพัฒน์ และ Ico24 ✿อุ้มบุญ ✿.