ความเห็น 2455520

จากรายการสปันจ์ฉลาดสุดสุด... สู่กิจกรรมการกระตุ้นให้เด็กคิด เด็กตอบในห้องเรียน

เขียนเมื่อ 

มาเยี่ยมบันทึกใหม่ ของคุณครู ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง คนในวัยนี้คงไม่หวังอะไรให้ตนเอง นอกไปจากการขอให้มีสุขภาพดี ไปไหนมาไหนได้สะดวกตามใจ..