ความเห็น 24341

เพราะ GotoKnow.org เขาถึงได้เลือก

ชายขอบ
IP: xxx.47.247.116
เขียนเมื่อ 
     รู้สึกเป็นปิติครับ เพราะสิ่งหนึ่งสิ่งใด จึงมีสิ่งต่อ ๆ ไป เพราะสัมพันธ์กัน จึงเกิดการพัฒนา...ต่อยอด ไม่รู้จบ