ความเห็น 2428595

ปลุกกระแส OpenOffice.org ช่วยชาติประหยัดค่าซอฟต์แวร์ด้วย OpenSource

IP: xxx.207.142.152
เขียนเมื่อ 

ที่น่าห่วงคือ การพัฒนาของซอฟต์แวร์ OSS แต่ละตัวขาดความต่อเนื่อง ทำให้ทิศทางมันไม่แ่น่นอน ในการที่องค์กรจะนำมาใช้ในระยะยาว ครับ