ความเห็น 2423272

ปลุกกระแส OpenOffice.org ช่วยชาติประหยัดค่าซอฟต์แวร์ด้วย OpenSource

เขียนเมื่อ 

ปัญหาความยุ่งยาก ในการแยกตัว เป็น อิสระ จาก software เฉพาะแบบ ควรเปรียบเทียบกับ ความสามารถในการปรับตัวขององค์การ หาก องค์การ ปรับตัวยาก ความอยู่รอดขององค์การ ก็น้อยไปด้วย

It is far more important for organisations to maintain their flexibility and to develop skills for adaptation. Software set changes will be many times over the life span of organisations for some reasons technological or financial. History of computers should tell us not to keep holding on to 'any computer' or 'software for that matter' ;-)