ความเห็น 2422895

ปลุกกระแส OpenOffice.org ช่วยชาติประหยัดค่าซอฟต์แวร์ด้วย OpenSource

เขียนเมื่อ 

ที่ประชุมก็มีความเห็นอย่างที่ท่านว่าแหละครับ แต่การที่จะเปลี่ยนไปใช้ ERP ตัวใหม่เลย มันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะแม้จะมี ERP ที่เป็น OpenSource แต่ความมั่นใจว่ามันจะทำงานได้ดีเท่า ERP ตัวเดิมที่ใช้อยู่หรือไม่ อันนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมจากการเคหะแห่งชาติ บอกเองว่าท่านก็ไม่แน่ใจ สิ่งที่ผู้เข้าร่วมประชุม เห็นร่วมกันก็คือต้องรวมตัวกันในกลุ่มผู้ใช้ ERP แล้วไปต่อรองให้บริษัท ลดค่า MA ลงจากร้อยละ 22 ให้ได้ เพราะภาครัฐเองก็ไม่มีงบประมาณมากมายที่จะมาจ่ายค่า MA แต่ปัญหาสำคัญประการหนึ่ง คือระบบการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ของภาครัฐเอง ก็ยังใช้ SAP อยู่

ในความเห็นส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าจะใช้ ERP ถูกๆ ก็ใช้ OpenSource ERP ได้ แต่ต้องเริ่มใช้ตั้งแต่ต้น ไม่ใช่มาเปลี่ยนตอนหลัง เพราะมันคงยุ่งยากไม่ใช่น้อย