ความเห็น 2419113

งานวิจัยที่มุ่งพัฒนาระบบหรือรูปแบบการบริหารจัดการ

เขียนเมื่อ 

มาอ่านบทความขออาจารย์ครับ ลูกศิษย์ของอาจารย์จากได้อบรมที่วช. ครับผม...ขอบคุณอาจารย์มากๆๆนะครับสำหรับการถ่ายทอดที่เข้าใจและได้ความรู้นอกห้องเรียน...ขอให้อาจาารย์สุขภาพแข็งนะครับ