ความเห็น 2411573

ความดีคืออะไร : ว่าด้วยการวิเคราะห์ทฤษฎีแบบของพลาโต้

เย็น
IP: xxx.232.87.8
เขียนเมื่อ 

ความดีคือการทำธาตุ,สาร(จิตวิญญาณ,ตนเอง)ให้เกิดความบริสุทธ์ขึ้นตามลำดับจนถึงที่สุดนิพพาน...