ความเห็น 24075

Innovation มาจากไหน?

ไม้แก้ว
IP: xxx.155.14.4
เขียนเมื่อ 

Innovation มาจากไหน?

ขอตอบว่ามาจากข้างใน

จากในสู่นอก  ปิดกั้นสู่อิสระเสรี